the international register for equine osteopathy edo®

EDO® Register

De register lijst van het IREO. Hierin vindt u de lijst met alle geregistreerde Equine Osteopaths EDO® in Europa en Noord Amerika.

Registratie

Indien u meer wilt weten over de EDO® registratie bij het IREO, klik hier voor de Registratie voorwaarden.

Registreren

BCP

Het BCP, Beroepscompetentieprofiel voor Equine Osteopathy EDO® ofwel “The Standards for Equine Osteopathy EDO®.” Hierin zijn de eisen voor opleiding tot Equine Osteopath EDO® vastgeglegd.

Reglement

Klacht-recht en regelgeving voor Equine Osteopathy EDO®. In geval van klachten betreffende Equine Osteopaths EDO®, kunt u zich wenden tot het secretariaat van het IREO. Klik hier om contact met het secretariaat op te nemen.

Code of ethics

De ethische beroepscode Equine Osteopathy EDO®. Hierin vindt u de beschrijving van waarde en normen die voor een goede uitoefening van het beroep Equine Osteopathy EDO® van belang zijn.

bij/nascholing

In een beroep als Equine Osteopathy EDO® is het van belang om kennis en vaardigheden up to date te houden. Het is van belang bij/nascholing te volgen. De bij/nascholing dient toegespitst te zijn op de ontwikkeling van het beroep Equine Osteopathy EDO®