Beroepscompetentieprofiel

Het BCP, Beroepscompetentieprofiel voor Equine Osteopathy EDO® ofwel “The Standards for Equine Osteopathy EDO®. Hierin zijn de eisen voor opleiding tot Equine Osteopath EDO® vastgeglegd.

Download bcp