Aanvraag registratie

Iedereen die aan de eisen voldoet volgens het Beroepscompetentieprofiel (BCP) Equine Osteopathy EDO® kan een registratie aanvraag indienen bij het Register voor Equine Osteopathy EDO®, het IREO.

Indien men afgestudeerd is aan een opleiding die niet geaccrediteerd is zal het IREO controleren of het niveau van opleiding voldoet aan de eisen voglor registratie zoals gesteld is in het Beroepscompetentieprofiel (BCP).

De aanvrager dient het onderstaande aanvraagformulier compleet in te vullen en de verlangde bijlage te sturen aan het secretariaat van het IRE.

Enkel na goedkeuring van de aanvraag en betaling van de jaarlijkse registratie bijdrage kan er bijgeschreven worden in het Register van het IREO.

  • Download Download het inschrijfformulier
  • Bekijk de algemene voorwaarden

LET OP: MAAK UW BSN-NUMMER ONLEESBAAR EN PASFOTO ONZICHTBAAR OP AL UW DOCUMENTEN!!!

Om identiteitsfraude te voorkomen schrijft de wet bescherming persoonsgegevens voor dat het BSN-nummer onleesbaar en pasfoto onzichtbaar dienen te worden gemaakt. Deze gegevens komen o.a. voor op uw legitimatiebewijs, loonstrook, belastingaangifte, etc.

Voor het afschermen van uw pasfoto en BSN-nummer in uw identiteitsbewijs, kunt u gebruik maken van een app die beschikbaar wordt gesteld door de Rijksoverheid. Klik hier.