Reglement college van toezicht

Het college van Toezicht is een in tuchtzaken rechtsprekend orgaan. De reglement van het college van Toezicht van het IREO is van toepassing op Equine Osteopaths EDO® die geregistreerd staan in het register van de stichting The International Register Of Equine Osteopathy EDO®, statutair gevestigd te Gemeente Bergen (LB) in Nederland.

Download r.c. van toezicht

Reglement college van beroep

Dit reglement is van toepassing op alle beroepsprocedures waarin door het college een beslissing wordt gegeven.

Download r.c. van beroep