Reglement

Overwegende dat:

De Equine Osteopathy EDO® met haar methodiek afwijkt van de reguliere veterinaire geneeskunde, waardoor het gewenst is dat er een aparte klachtregeling komt voor mensen met klachten over een Equine Osteopath EDO®.

Het gewenst is dat een klachtregeling voor het land van vestiging van de Equine Osteopath EDO® tot stand komt, welke recht doet aan de doelstelling van: individuele genoegdoening aan de klachtgerechtigde en welke een signalerende functie kan vervullen bij kwaliteitstekorten in de beroepsuitoefening door Equine Osteopath EDO®’s.

Download klachtreglement