Complaint & Discipline - IREO | EN Skip to main content

Klacht & tucht

Binnen de Equine Osteopathy EDO® wordt het klacht- en tucht regelement verzorgd door het International Register Of Equine Osteopathy (IREO).

Om deze zaken te kunnen uitvoeren zorgt het IREO voor invulling voor de volgende commissies:

  • De Klachtencommissie: indien de klacht niet direct met de Equine Osteopath EDO® opgelost kan worden.
  • Commissie van Toezicht / Dicipline: voor de behandeling van tuchtzaken.
  • Commissie van Beroep / Appeals: voor de behandeling van een beroep inzake tuchtzaken.

Indien u met uw klacht niet tot overstemming kunt komen met uw Equine Osteopath EDO®, kunt u zich wenden tot het International Register Of Equine Osteopathy (IREO) om de klacht te melden.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via dit onderstaande formulier en wij nemen z.s.m. contact met u op.