Home - IREO | NL Skip to main content

WELKOM
BIJ HET IREO

The International Register for Equine Osteopaths EDO®

Geregistreerde EDO® en CDO® osteopaten

Het IREO

Het register is een onafhankelijk kwaliteitsregister voor Equine Osteopathy EDO®. Ze vertegenwoordigt de kwaliteit voor het beroep en haar beoefenaars, door middel van een beroepscompetentieprofiel, oftewel ‘the Standards for Equine Osteopathy EDO®’. Op deze website kunt u alle informatie vinden over het beroep Equine Osteopathy EDO® en Canine Osteopathy CDO®.