Aanvraag registratie - IREO | NL Skip to main content

Aanvraag registratie

Iedereen die aan de eisen voldoet volgens het Beroepscompetentieprofiel (BCP) Equine Osteopathy EDO® kan een registratie aanvraag indienen bij het Register voor Equine Osteopathy EDO®, het IREO.

Indien men afgestudeerd is aan een opleiding die niet geaccrediteerd is zal het IREO controleren of het niveau van opleiding voldoet aan de eisen van het registratie zoals gesteld is in het Beroepscompetentieprofiel (BCP).

De aanvrager dient het onderstaande aanvraagformulier compleet in te vullen en de verlangde bijlage te sturen aan het secretariaat van het IREO.

Enkel na goedkeuring van de aanvraag en betaling van de jaarlijkse registratie bijdrage kan er bijgeschreven worden in het Register van het IREO. Meer informatie over hoe u geregistreerd blijft vindt u hier.

Bekijk Toelatingseisen