Beroepscompetentieprofiel - IREO | NL Skip to main content

Beroepscompetentieprofiel (BCP)

Het BCP, Beroepscompetentieprofiel voor Equine Osteopathy EDO® ofwel “The Standards for Equine Osteopathy EDO®. Hierin zijn de eisen voor opleiding tot Equine Osteopath EDO® vastgeglegd.