Registratie voorwaarden - IREO | NL Skip to main content

Registratie voorwaarden

In november 2011 is in de verzamelde vergadering van het register (IREO), de vereniging (IAEO, in 2013 vervangen door WAEO) en de opleiding (VIEO & E) in San Marcos Texas USA het Beroepscompetentieprofiel (BCP) voor Equine Osteopathy EDO® ofwel The Standards for Equine Osteopathy EDO® alsmede The Code of Ethics Equine Osteoapthy EDO® gepresenteerd, doorgenomen, bewerkt en in stemming aangenomen.

In The Standards zijn de eisen voor opleiding tot Equine Osteopath EDO® beschreven. Opleidingen die erkend willen worden door het IREO dienen aan deze eisen te voldoen. Alleen afgestudeerden van geaccrediteerde curriculi kunnen door het IREO worden erkend.

In 2014 is tijdens de jaarlijkse vergadering van register (IREO), vereniging (WAEO) en opleiding (VIEO & E) door middel van stemming unaniem besloten dat de examens worden afgenomen door de Examencommissie van het IREO.

Accreditatie wordt bepaald aan de hand van de eisen zoals die zijn beschreven in The Standards For Equine Osteopathy EDO®.

Ik wil mij registreren