Rechtsprekend orgaan - IREO | NL Skip to main content

Rechtsprekend orgaan

Stichting The International Register Of Equine Osteopathy EDO® (IREO)

Het IREO registreerd afgestudeerde Equine Osteopath EDO®’s en bewaakt de kwaliteit van dit register. De naam Equine Ostepath EDO® is een geregistreerde en beschermde naam gekoppeld aan dit register.

Een Equine Osteopath EDO® is gehouden aan de reglementen van het Beroepscompetentieprofiel (BCP), de beroepscode en de eisen van bij- en nascholing.

De Equine Osteopath EDO® valt onder toezicht van de Klacht- en Tucht Commissies van het IREO.

De leden van het Register hebben aan de examenverplichtingen voor het examen Equine Osteopathy EDO® voldaan. Het examen wordt afgenomen door de Examencommissie van het IREO.