Reglement - IREO | NL Skip to main content

Reglement

Overwegende dat:

De Equine Osteopathy EDO® met haar methodiek afwijkt van de reguliere veterinaire geneeskunde, waardoor het gewenst is dat er een aparte klachtregeling komt voor mensen met klachten over een Equine Osteopath EDO®.

Het gewenst is dat een klachtregeling voor het land van vestiging van de Equine Osteopath EDO® tot stand komt, welke recht doet aan de doelstelling van: individuele genoegdoening aan de klachtgerechtigde en welke een signalerende functie kan vervullen bij kwaliteitstekorten in de beroepsuitoefening door Equine Osteopath EDO®’s.

Reglement college van toezicht

Het college van Toezicht is een in tuchtzaken rechtsprekend orgaan. De reglement van het college van Toezicht van het IREO is van toepassing op Equine Osteopaths EDO® die geregistreerd staan in het register van de stichting The International Register Of Equine Osteopathy EDO®, statutair gevestigd te Gemeente Bergen (LB) in Nederland.

Reglement college van beroep

Dit reglement is van toepassing op alle beroepsprocedures waarin door het college een beslissing wordt gegeven.