Statuten IREO®

Op 21 juni 2011 is de Stichting The International Register Of Equine Osteopathy EDO® (IREO) opgericht. Voor meer informatie kunt u de statuten van de stichting hier downloaden.

Download statuten